HelliE tarjoaa ratkaisuja, joiden avulla kotona-asuminen tulee turvallisemmaksi ja paremmaksi. HelliE on hyvä kumppani niin ikäihmisille kuin heidän omaisilleen.

HelliE tuottaa ammatillisesti laadukkaita ja yksilöllisiä palveluita. Palveluihin kuuluu muunmuassa ohjausta ja neuvontaa, sekä tarvittaessa yhteys Kelaan ja kaupungin viranomaisiin.

Ostat palvelujen lisäksi HelliEn asiantuntemusta ja kokemusta sekä takaat läheisellesi parempaa ja turvallisempaa elämänlaatua. HelliEn hoivapalveluiden avulla elämän haasteisiin vastaaminen on helpompaa, kevyempää ja kaiken puolin mielekkäämpää

HelliE toimii pääkaupunkiseudulla sekä lin kunnan alueella. Ensimmäinen palvelukartoituskäynti on aina maksuton!

Perusarvomme ovat eettisyys, luovuus ja asiantuntijuus.
HelliE lisää ikäihmisten hyvinvointia, elämänlaatua sekä lievittää ikäihmisten yksinäisyyttä
HelliEn avulla omaiset saavat rinnalleen luotettavan asiantuntijan ja näin itselleen enemmän omaa aikaa sekä lisää voimavaroja. Tämä vahvistaa myös läheisesi hyvinvointia
HelliE on Vantaan kaupungin Omaishoitajan vapaapäivä kotiin -palvelusetelin tuottajana

Ajankohtaista

Osta HelliEn lahjakortti ! Anna läheisellesi lahja, joka lisää hänen hyvinvointiaan.

Luovien – Näkökulmia ikääntymiseen ja vanhuuteen

HelliEn asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita arjen sujumisesta ja ongelmien ratkaisemisesta.

Yhteistyössä ammattilaisten kanssa

Olen tavannut useamman omaisen, joka haluaisi hankkia isälleen tai äidilleen tai molemmille palveluja, jotka auttaisivat näitä ikääntyneitä asumaan mahdollisimman laadukkaasti kotonaan. Omaiset myöntävät, etteivät itse pysty hoitamaan vanhempiaan kotiin niin hyvin...

lue lisää

Omaisena olemista

Jokainen meistä on jonkun omainen ja jokainen meistä on omainen jollekin. Omainen sanana tarkoittaa oman perheen jäsentä tai läheistä sukulaista. Tässä artikkelissa omainen-sanalla viitataan henkilöön, joka hoivaa tai auttaa perheen, suvun (tai jotakuta tuttua)...

lue lisää
Seuraa meitä:
Katso myös HelliEn Elämäntarinointi: